Connectis
lanceert eID.nl

Met eID.nl kunt u uw dienst koppelen met alle identity providers in de wereld. Afhankelijk van uw toepassing kunt u met eID.nl uw gebruikers laten inloggen via bijvoorbeeld DigiD, eHerkenning, sociale media, PKI-Overheid, IRMA, eIDAS, of Idensys. Zo ontsluit u dus via één koppeling uw dienst aan miljoenen gebruikers wereldwijd.

Download de folder